Αγίας Σοφίας 24 Θεσσαλονίκη, T.K. 546 22

Το στίγμα του COVID-19 και η ανάγκη καταπολέμησής του