Αγίας Σοφίας 24 Θεσσαλονίκη, T.K. 546 22

ΤΕΛΙΚΑ ΜΗΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΟ… ΝΑ ΥΠΟΦΕΡΩ ΑΠΟ ΚΡΙΣΕΙΣ …ΠΑΝΙΚΟΥ?