Αγίας Σοφίας 24 Θεσσαλονίκη, T.K. 546 22

Επιλογή στο ΔΣ της Ελληνικής εταιρείας (υπό την αιγίδα Ευρωπαικής) για Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία