Αγίας Σοφίας 24 Θεσσαλονίκη, T.K. 546 22

Ας σταυρώσουμε πρώτα τον …εαυτό μας!