Αγίας Σοφίας 24 Θεσσαλονίκη, T.K. 546 22

ΠΟΙΟ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ