Αγίας Σοφίας 24 Θεσσαλονίκη, T.K. 546 22

Διηγημάτων συνέχεια …(γραμμένων την εποχή του κορωνοιού)