Αγίας Σοφίας 24 Θεσσαλονίκη, T.K. 546 22

 Τελικά ποιος πεινάει;  το σώμα ή …;