Αγίας Σοφίας 24 Θεσσαλονίκη, T.K. 546 22

Όταν η στοχοπροσήλωση …ανταμείβεται!