Αγίας Σοφίας 24 Θεσσαλονίκη, T.K. 546 22

ΜΕ 1, ΜΕ 2, Η ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΕ …3;