Αγίας Σοφίας 24 Θεσσαλονίκη, T.K. 546 22

Γιατί εμάς

  • ✔ Επειδή η κατάρτισή μας είναι τέτοια -φαίνεται στο πλούσιο βιογραφικό- που να εξασφαλίζει την άρτια επιστημονική εγκυρότητα στις θεραπευτικές προτάσεις.
  • ✔ Επειδή πιστεύουμε ότι η πορεία του ανθρώπου πρέπει να στοχεύει στην προσωπική του ολοκλήρωση μέσω της αυτογνωσίας και της διαμόρφωσης της προσωπικότητας του ώστε να εξασφαλίζεται ο αυτοσεβασμός και η αξιοπρέπειά του. Μόνο έτσι μπορεί να επιτευχθεί η δημιουργία ώριμων σχέσεων με τους τρίτους και λειτουργική όδευση στη ζωή.
  • ✔ Επειδή πιστεύουμε στη δημιουργία βαθιάς ειλικρινούς μη εξαρτητικής ψυχοθεραπευτικής σχέσης με τους θεραπευόμενούς μας ως απαραίτητη προϋπόθεση για την αλλαγή και την αυτοβελτίωση.
  • ✔ Επειδή πιστεύουμε ότι η βαθιά αλλαγή και η εξασφάλιση του θεραπευτικού αποτελέσματος μπορεί να έρθει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ με την εμπλοκή του θεραπευόμενου σε κάποιας μορφής ψυχοθεραπευτική διαδικασία.
  • ✔ Επειδή η εκπαίδευσή μας στις βασικές μορφές ψυχοθεραπείας μας επιτρέπει τη σύνθεση τεχνικών από διάφορες ψυχοθεραπευτικές σχολές ώστε η θεραπευτική πρότασή μας να ταιριάζει στις ιδιαιτερότητες του κάθε θεραπευoμένου.
  • ✔ Επειδή είμαστε προσαρμοστικοί και ενσωματώνουμε την τεχνολογία επ’ωφελεία της θεραπευτικής διαδικασίας.
  • ✔ Επειδή η εκπαίδευσή μας στις βασικές μορφές ψυχοθεραπείας μας επιτρέπει τη σύνθεση τεχνικών από διάφορες ψυχοθεραπευτικές σχολές ώστε η θεραπευτική πρότασή μας να ταιριάζει στις ιδιαιτερότητες του κάθε θεραπευoμένου.
  • ✔ Επειδή είμαστε ρεαλιστές και στοχεύουμε στην κατά το δυνατό γρήγορη αποκατάσταση αλλά και τη διασφάλιση της σταθερότητας των αποτελεσμάτων στο χρόνο με τις θεραπευτικές μας παρεμβάσεις, επιδεικνύοντας έμπρακτα το σεβασμό στην εμπιστοσύνη, χρόνο και το χρήμα που ο θεραπευόμενος επένδυσε στο πρόσωπό μας..

“Για την ψυχή που νοσεί φάρμακο είναι ο λόγος”

|Μένανδρος|

Επικοινωνήστε με τον Ψυχίατρο – Ψυχοθεραπευτή Καρανίκα Ευάγγελο

Επικοινωνία