Αγίας Σοφίας 24 Θεσσαλονίκη, T.K. 546 22

ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟ..τριτο, τεταρτο η πεμπτο κυμα;